Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Vízová loterie

Vízová loterie (Diversity Visa Lottery Program) 2015

Praha, 2. října 2012
Výherci vízové loterie získají tzv. zelenou kartu a s ní povolení k trvalému pobytu na území USA a většinu ostatních práv.

Výherci vízové loterie získají tzv. zelenou kartu.

Ministerstvo zahraničí Spojených států vyhlásilo další ročník tzv. vízové loterie (Diversity Visa Lottery, DV-2015). Občané České republiky se mohou zúčastnit i letošní vízové loterie pro rok 2015: DV-2015.

Lhůta pro registraci do programu DV-2015 začíná v úterý 1. října 2013 v 18.00 SEČ a končí v sobotu 2. listopadu 2013 v 18.00 SEČ.

Po této lhůtě již nebudou přijímány žádné přihlášky. Účastníci loterie musí podat přihlášky elektronicky na stránce www.dvlottery.state.gov. Žádosti zaslané poštou nebudou přijaty.

Doporučujeme všem zájemcům o DV loterii, aby se přihlásili co nejdříve. U žádostí zaslaných na poslední chvíli nelze zaručit jejich včasné přijetí a žádný formulář, který bude doručen po 2. listopadu 18:00 SEČ, nebude přijat. Upozorňujeme rovněž na to, že každý účastník loterie smí podat pouze jednu žádost. V opačném případě bude z loterie vyloučen.

Registrace je bezplatná.

Výherci jsou vybíráni elektronicky podle geografických regionů.  Největší počet víz získávají země s nejnižším počtem přistěhovalců, naopak přistěhovalecká víza nemohou dostat občané států, ze kterých se přistěhovalo do Spojených států více než 50.000 osob během posledních 5 let.

Z tohoto důvodu jsou z vízové loterie pro rok 2015 vyloučeny následující země: Bangladeš, Brazílie, Kanada, Čína, Kolumbie, Dominikánská republika, Ekvádor, El Salvador, Haiti, Indie, Jamaica, Mexiko, Nigerie, Pákistán, Peru, Filipíny, Jižní Korea, Velká Británie a její závislá území (s výjimkou Severního Irska) a Vietnam. Loterie se mohou zúčastnit lidé narozeni v Hongkongu, Macaa a na Tchaj-wanu.

Výhercům nebude zasláno vyrozumění o tom, že byli vybráni. Každý účastník loterie si musí sám zkontrolovat výsledek loterie na webových stránkách vízové loterie www.dvlottery.state.gov mezi 1. květnem 2014 a 30. červnem 2015 pod heslem ,,Entrant Status Check”. 

Pro tuto kontrolu účastník loterie použije číselný kod, který se nachází na potvrzení o registraci, které si musí vytisknout. Tuto registraci musí také výherce loterie předložit spolu se žádostí o přistěhovalecké vízum. Veškerá potvrzení o výhře, která byste obdrželi emailem nebo poštou jsou nepravá.

Varování: podvody s vízovou loterií

V poslední době se objevilo mnoho falešných webových stránek, které předstírají, že jsou oficiálními stránkami americké vlády, a podvodných e-mailů, které vypadají jako oznámení o vízové loterii a žádají peníze. Žadatelé o Diversity Visa nemusí platit žádné poplatky až do dne osobního pohovoru na americkém velvyslanectví.

Za důvěryhodný zdroj informací o cestování a přistěhovalectví lze považovat jen webové stránky Velvyslanectví USA v České republice a domovské stránky vlády USA (jejichž adresa vždy končí písmeny „.gov”).

Podrobné instrukce pro vízovou loterii 2015 a odpovědi na často kladené otázky najdete na Travel.state.gov.

varování před podvody

  • Bohužel existuje mnoho falešných webových stránek, které předstírají, že jsou oficiálními stránkami americké vlády, a podvodných e-mailů, které vypadají jako oznámení o vízové loterii a žádají peníze.

    Žadatelé o Diversity Visa nemusí platit žádné poplatky až do dne osobního pohovoru na americkém velvyslanectví.

    Za důvěryhodný zdroj informací o cestování a přistěhovalectví lze považovat jen webové stránky Velvyslanectví USA v České republice a stránky vlády USA,jejichž adresa vždy končí písmeny „.gov”).

    Registrujte se bezplatně na stránce www.dvlottery.state.gov