Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Vízová loterie 2017

Přistěhovalci na základě vízové loterie (Diversity Visa Lottery Program)

Praha, 1. října 2015
Výherci vízové loterie získají tzv. zelenou kartu a s ní povolení k trvalému pobytu na území USA a většinu ostatních práv.

Výherci vízové loterie získají tzv. zelenou kartu.

Ministerstvo zahraničí Spojených států vyhlašuje 1. října 2015 další ročník tzv. vízové loterie (DV loterie). Občané České republiky se mohou zúčastnit i letošní vízové loterie pro rok 2017: DV-2017.

Lhůta pro registraci do programu DV-2017 začíná 1. října 2015 v 18.00 SEČ (12.00 ETD) a končí 3. listopadu 2015 v 18.00 SEČ (12.00 EDT). Po této lhůtě již nebudou přijímány žádné přihlášky. Účastníci loterie musí podat přihlášky elektronicky na www.dvlottery.state.gov. Žádosti zaslané poštou nebudou přijaty.

Registrace je bezplatná.

Doporučujeme všem zájemcům o DV loterii, aby se přihlásili co nejdříve. U žádostí zaslaných na poslední chvíli nelze zaručit jejich včasné přijetí a žádný formulář, který bude doručen po 3. listopadu 2015 18:00 SEČ, nebude přijat. Upozorňujeme rovněž na to, že každý účastník loterie smí podat pouze jednu žádost. V opačném případě bude z loterie vyloučen.

Výherci jsou vybíráni elektronicky podle geografických regionů.  Největší počet víz získávají země s nejnižším počtem přistěhovalců, naopak přistěhovalecká víza nemohou dostat občané států, ze kterých se přistěhovalo do Spojených států více než 50.000 osob během posledních 5 let.

Z tohoto důvodu jsou z vízové loterie pro rok 2017 vyloučeny následující země: Bangladeš, Brazílie, Kanada, Čína, Kolumbie, Dominikánská republika, Ekvádor, El Salvador, Haiti, Indie, Jamaica, Mexiko, Nigerie, Pákistán, Peru, Filipíny, Jižní Korea, Velká Británie a její závislá území (s výjimkou Severního Irska) a Vietnam. Loterie se mohou zúčastnit lidé narození v Hongkongu, Macaa a na Tchaj-wanu.

Výhercům nebude zasláno vyrozumění o tom, že byli vybráni. Každý účastník loterie si musí sám zkontrolovat výsledek loterie na webových stránkách vízové loterie www.dvlottery.state.gov mezi 3. květnem 2016 a 30. zářím 2016 pod heslem ,,Entrant Status Check”.  Pro tuto kontrolu účastník loterie použije číselný kod, který se nachází na potvrzení o registraci, které si musí vytisknout. Tuto registraci musí také výherce loterie předložit spolu se žádostí o přistěhovalecké vízum. Veškerá potvrzení o výhře, která byste obdrželi emailem, telefonicky nebo poštou jsou nepravá.  

Varování: podvody s vízovou loterií

V poslední době se objevilo mnoho falešných webových stránek, které předstírají, že jsou oficiálními stránkami americké vlády, podvodných e-mailů a telefonických hovorů, které vypadají jako oznámení o vízové loterii a žádají peníze. Žadatelé o Diversity Visa nemusí platit žádné poplatky až do dne osobního pohovoru na americkém velvyslanectví. Za důvěryhodný zdroj informací o cestování a přistěhovalectví lze považovat jen webové stránky Velvyslanectví USA v České republice a domovské stránky vlády USA (jejichž adresa vždy končí písmeny „.gov”).

Podrobné instrukce pro vizovou loterii 2017 a odpovědi na často kladené otázky najdete v angličtině na Travel.state.gov (PDF, 430 kB).

varování před podvody

  • Bohužel existuje mnoho falešných webových stránek, které předstírají, že jsou oficiálními stránkami americké vlády, a podvodných e-mailů, které vypadají jako oznámení o vízové loterii a žádají peníze.

    Žadatelé o Diversity Visa nemusí platit žádné poplatky až do dne osobního pohovoru na americkém velvyslanectví.

    Za důvěryhodný zdroj informací o cestování a přistěhovalectví lze považovat jen webové stránky Velvyslanectví USA v České republice a stránky vlády USA,jejichž adresa vždy končí písmeny „.gov”).

    Registrujte se bezplatně na stránce www.dvlottery.state.gov