Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Události 2012

Velvyslanectví oslavilo Den nezávislosti

28. června 2012
Velvyslanec Norman Eisen a prezident Václav Klaus sledují slavnostní zahájení oslavy.

Velvyslanec Norman Eisen a prezident Václav Klaus sledují slavnostní zahájení oslavy.

Velvyslanec Norman Eisen uspořádal 27. června 2012 již tradiční oslavu Dne nezávislosti na zahradě rezidence velvyslance USA v Praze. Slavnostní recepce se zúčastnili představitelé České republiky — prezident Václav Klaus, premiér Petr Nečas, ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu  ČR Miroslava Němcová a řada českých politiků, akademiků a umělců. Mezi hosty velvyslance Eisena byli i představitelé církví, zástupci neziskového sektoru a zahraniční diplomaté.

"Dnes slavíme 236. výročí americké nezávislosti. Je to den vděčnosti za to, že jako svobodný stát máme přátele na celém světě. Jak jsem už mnohokrát řekl, Spojené státy nemají bližšího přítele nikde na světě, než je Česká republika. Jménem prezidenta Obamy, ministryně Clintonové, naší celé ambasády a mé rodiny bych vám všem chtěl poděkovat za toto přátelství," uvedl velvyslanec Eisen v úvodů svého projevu. Celý projev v angličtině si můžete přečíst zde.

Den nezávislosti slaví Spojené státy 4. července. Tohoto dne roku 1776  přijal Druhý kontinentální kongres Deklaraci nezávislosti, jímž Spojené státy uplatnily svou nezávislost vyhlášením základních práv člověka a soupisem stížností proti britské říši. Oficiálním federálním svátkem byl Den nezávislosti uznán v roce 1941. Od té doby Američané oslavují vznik svobodných Spojených států celodenními pikniky, sportovními hrami, soutěžemi, průvody, koncerty a v závěru dne ohňostroji.

Úryvek z Deklarace nezávislosti

„… Pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni, že jsou obdařeni svým Stvořitelem určitými nezcizitelnými právy, že mezi tato práva náleží život, svoboda a sledování osobního štěstí. --  Že k zajištění těchto práv se ustavují mezi lidmi vlády, odvozující svoji oprávněnou moc ze souhlasu těch, jimž vládnou. --  Že kdykoliv počne být některá vláda těmto cílům na překážku, má lid právo ji změnit nebo zrušit a ustavit vládu novou, která by byla založena na takových zásadách a měla svoje pravomoci upraveny takovým způsobem, jak uzná lid za nejvhodnější pro zajištění své bezpečnosti a svého štěstí ...“

Celou deklaraci i její originální podobu si můžete prohlédnout na stránce Archives.gov.

multimédia

 • Velvyslanec před zahájením oslavy
  Fotogalerie

  Fotografie z oslavy si můžete prohlédnout na Flickru

 • Video

  Recepce na zahradě rezidence amerického velvyslance v Praze.

 • Video

  Projev velvyslance Normana Eisena ke Dni nezávislosti.

Rezidence velvyslance USA