Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
projevy velvyslance

Velvyslanec Eisen k summitu NATO v Chicagu “NATO: the Cornerstone of a Free and Democratic Europe”

18. května 2012

Zakladatelé Severoatlantické aliance, která vznikla před 63 lety 4. dubna 1949, si jen stěží mohli představit, že jim jednoho dne bude přiznána zásluha za dnešní mír v Evropě. Přes veškerou jejich prozíravost pochybuji, že tito vizionáři mohli předvídat, že NATO zůstane klíčovým faktorem zajištění světové bezpečnosti ještě dvě dekády po rozpadu Sovětského svazu.

Severoatlantická aliance dokázala držet na uzdě ambice Stalina i jeho nástupců jak v Berlíně, tak jinde na starém kontinentě. Jejím zakladatelům za to dodnes zůstáváme velmi zavázáni.  V desetiletích po vzniku NATO trpěli Češi i ostatní národy sovětského bloku za to, že po svých tehdejších diktátorských režimech žádali alespoň základní svobody. Evropě se nicméně díky Severoatlantické alianci podařilo vyhnout hrůzám, které zažila během první a druhé světové války.

Řada čtenářů tohoto komentáře si asi vybaví oslavné články o Varšavské smlouvě, které vycházely na stránkách československých novin před sametovou revolucí. Jako mnoho dalších Američanů mé generace si vzpomínám na propagandu bývalého komunistického bloku, jehož členové a spojenci Severoatlantickou alianci označovali za hrozbu míru, a to i v momentě, kdy tanky Varšavské smlouvy likvidovaly v Budapešti a Praze bojovníky za svobodu i poklidné demonstranty. Čtenáři na obou stranách Atlantiku, kterým je méně než 30, takové vzpomínky naštěstí nemají.

Nyní, když už Sovětský svaz neexistuje, se mě lidé často ptají, k čemu NATO slouží a jestli by mělo dál existovat. Kritici, někteří z nich v USA, tvrdí, že by spíše mělo spojit síly 27 členských zemí Evropské unie.   
Ve skutečnosti je však aliance nyní důležitější než kdykoli předtím. Je sice pravda, že se geopolitická situace v Evropě za posledních 20 let dramaticky změnila, Sovětský svaz zanikl a 10 členů bývalé Varšavské smlouvy se stalo členy NATO. Jedenáctý člen smlouvy, východní Německo, dokonce přestal existovat. Naopak k organizaci se připojily dvě bývalé jugoslávské republiky. Z Ruska se stal náš partner při řešení řady zásadních geopolitických problémů, jako je nešíření jaderných zbraní a mezinárodní terorismus. Spojené státy však Evropskou unii považují za klíčového partnera a na členy EU se často obracíme při řešení regionálních konfliktů. Díky spolupráci členů NATO a EU jako jsou Británie, Francie, Norsko a Dánsko a arabských zemí pod velením Severoatlantické organizace se například podařilo urychlit konec libyjského režimu v čele s Muamarem Kadáfím.

Česká republika a NATO se vzájemně potřebují. Členství v organizaci posílilo českou armádu, která nyní může za účelem kolektivní obrany sdílet své zdroje s dalšími členskými zeměmi. Češi kromě toho mají přístup k nejmodernějším technologiím a výcviku. Díky koordinované činnosti mohou členové aliance pružně a rychle reagovat na různé situace. Pokud by tomu tak nebylo, jednotlivé země by musely na skutečné i potenciální hrozby vynakládat obrovské finanční i materiální prostředky.

Hrozby naší kolektivní bezpečnosti se nevytratily do učebnic dějepisu společně se železnou oponou. Evropské společenství zasluhuje uznání za to, že prostřednictvím integrace a vyjednávání se dokázalo zbavit rivality, která mu po staletí přinášela války a destrukci. Některé problémy však zůstávají, jak je vidět na konfliktech na Balkáně a Kavkaze.

V současné době pochází většina nejvážnějších hrozeb, kterým musí Evropa a Severní Amerika čelit, zpoza našich hranic. Raketová technologie v rukou darebných států jako je Severní Korea a Írán je jasným příkladem. Nadnárodní aktéři typu al-Káidy a jejích odnoží mají na svědomí životy tisíců lidí v zemích NATO a v zabíjení hodlají očividně pokračovat. Kvetoucí černý trh s biologickým, chemickým a jaderným materiálem dává teroristům možnost získat zbraně hromadného ničení. Právě proto věřím tomu, že kombinace síly a spojenectví v rámci NATO zůstává v této části světa životně důležitými strážci míru.

NATO summit v Chicagu

  • NATO summit  v Chicagu