Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Události 2012

Velvyslanec Eisen cestoval po Moravě

18. října 2012
Velvyslanec Norman Eisen hovoří při zahájení Dnů židovské kultury v Olomouci 16. října 2012. (foto Divadlo hudby v Olomouci)

Velvyslanec Norman Eisen hovoří při zahájení Dnů židovské kultury v Olomouci.

Velvyslanec Norman Eisen diskutuje s učiteli a žáky základní školy v Jevíčku 17. října 2012. (foto Velvyslanectví USA)

Velvyslanec Norman Eisen diskutuje s učiteli a žáky základní školy v Jevíčku.

Ve dnech 16. až 17. října navštívil velvyslanec Norman Eisen Olomouc, Přerov, Jevíčko a Jihlavu. V Olomouci se zúčastnil zahájení osmého ročníku Dnů židovské kultury, které se konaly v Muzeu umění Olomouc a nabídly různá představení, koncerty a přednášky. Velvyslanec promluvil při příležitosti zahájení výstavy „Projevy antisemitismu v současné společnosti“, jež vystavuje více než 50 českých antisemitistických kreseb a grafik z novin, letáků a pamfletů z období let 1899-1945.

„I když z toho nemusíme mít dobrý pocit, nutí nás to zamyslet se nad minulostí, a já tleskám městu Olomouc a Dnům židovské kultury za to, že nám připomněly, že nesmíme nikdy zapomenout,“ poznamenal k výstavě Eisen.

Poté následovala talk show v olomouckém Divadle hudby, kterou moderoval spisovatel David Hrbek. Velvyslanec Eisen mluvil o svých židovských kořenech a rodině, o tom, jak vnímá svůj židovský odkaz, o svých vztazích s prezidentem Obamou a zkušenostech ve funkci amerického velvyslance v ČR.

Následující den velvyslanec navštívil Přerov, kde si prohlédl oblasti obývané sociálně slabšími obyvateli a setkal se s představiteli neziskových organizací a dalších lokálních institucí. Diskutoval s nimi o situaci Romů jak ve městě, tak v celém Česku, a seznámil se nejen s jejich problémy a úspěchy, ale i s plány do budoucna.

Eisen také navštívil základní školu v Jevíčku, kde v rámci Fulbrightova výměnného programu pro učitelky vyučuje Jennifer Mohrová-Whitmanová. Velvyslance přivítal ředitel školy Miroslav Parolek a starosta Jevíčka Roman Müller a také kapela místní hudební školy. Eisen se setkal s několika skupinami žáků a jejich učitelů a během improvizovaného rozhovoru odpovídal na otázky týkající se jeho života a práce v Česku.

Velvyslanec se též setkal s hejtmanem Olomouckého kraje Martinem Tesaříkem a s hejtmanem Kraje Vysočina Jiřím Běhounkem.