Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Události 2012

Velvyslanec Eisen promluvil o úloze Spojených států v 21. století

15. června 2012
Velvyslanec Eisen hovoří v panelové diskusi think tanku FONTES RERUM. (Foto Velvyslanectví USA)

Velvyslanec Eisen hovoří v panelové diskusi think tanku FONTES RERUM.

Velvyslanec Norman Eisen se 14. června zúčastnil panelové diskuze o úloze Spojených států v 21. století, kterou uspořádal think tank FONTES RERUM.  Seminář moderoval předseda FONTES RERUM Jan Mládek. Dalšími panelisty byli ředitel Ústavu mezinárodních vztahů Petr Drulák a místopředseda poslanecké sněmovny a ČSSD a stínový ministr zahraničí ČSSD Lubomír Zaorálek.

Probíraná témata se týkala úvah o tom, jaká bude politika a geopolitické postavení USA v 21. století a jestli se Státy nestanou osamělou supervelmocí jako na konci 20. století, popřípadě zda nebude vše jinak. Dále se diskutující i posluchači zaměřili na otázky, zda nebudou USA preferovat Pacifik oproti Severnímu Atlantiku, nebo jak se budou vyvíjet vztahy mezi USA a Evropskou unií, popř. česko-americké vztahy.

Související informace