Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
události 2010

Budoucí právníci se učili, jak bránit práva občanů

19. února 2010

V týdnu od 14. do 19. února se v Brně konal 11. ročník Školy lidských práv, kterou  připravila nevládní organizace PILA (Public Interest Lawyers Association) a finančně podpořilo Velvyslanectví USA. Škola lidských práv nabízí zejména studentům vyšších ročníků právnických fakult náhled do problematiky ochrany práv občanů.

Během pěti dnů měli účastníci na programu workshop o komunikačních dovednostech, průvodce policejním právem, blok o diskriminaci, simulované správní řízení nebo workshop na téma práva pacienta. Se studenty také diskutovali předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský a brněnský advokát Tomáš Rašovský, který se angažuje ve veřejně prospěných aktivitách.

Public Interest Lawyers Association (PILA) sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv a dalších veřejných zájmů. Zasazuje se zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí. Pro naplnění svého poslání PILA připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.

Související odkazy: