Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Události 2012

Představitelé velvyslanectví se setkali s českými účastníky výměnného programu IVLP

14. srpna 2012
Kulturní atašé Sherry Keneson-Hallová (druhá zleva) a zástupce velvyslance Joe Pennington (uprostřed) s českými účastníky výměnného programu. (Foto Velvyslanectví USA)

Kulturní atašé Sherry Keneson-Hallová (druhá zleva) a zástupce velvyslance Joe Pennington (uprostřed) s českými účastníky výměnného programu.

Zástupce vedoucího mise Joseph Pennington a kulturní atašé velvyslanectví Sherry Keneson-Hallová se setkali v Americkém centru 13. srpna s českými účastníky mezinárodního grantového programu "International Visitor Leadership Program", který financuje ministerstvo zahraničí USA. 

Vybraní čeští odborníci míří v září do Spojených států na výměnné programy týkající se transparentnosti a etiky vládní politiky, energetické bezpečnosti a alternativních zdrojů energie, zapojení občanů do hájení občanských a lidských práv, kulturní výměny a turistiky se zaměřením na národní kuchyně a kulinářství a zapojení mladé generace na řešení současných politických, ekonomických a sociálních problémů.

Fotografie ze setkání si můžete prohlédnou na Flickru.

Program IVLP

  • The International Visitor Leadership Program (IVLP) je program amerického ministerstva zahraničí, který od roku 1940 umožňuje krátkodobé pobyty v USA předním odborníkům. Více informací o programu najdete na stránkách http://exchanges.state.gov.