Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Události 2012

Seminář o skautingu přiblížil českou a americkou podobu skautského hnutí

20. května, 2012
Anežka Novotná (vlevo) hovoří v Americkém centru o studijním pobytu v USA zaměřeném na skauting. (Foto Velvyslanectví USA)

Anežka Novotná (vlevo) hovoří v Americkém centru o studijním pobytu v USA zaměřeném na skauting.

Různé pohledy na skautské hnutí nabídli účastníci semináře, který se konal 10. května v Americkém centru. Seminář u příležitosti 100. výročí existence skautingu seznámil účastníky i s americkou podobou skautingu.

Anežka Novotná vyprávěla o svém pobytu v USA na programu amerického ministerstva zahraničí IVLP (International Visitor Leadership Program) vloni na podzim zaměřeného na dívčí skauting, jehož součástí byla i účast na konferenci v texaském Houstonu ke stému výročí založení skautských organizací ve světě.

S tradicí a činností skautů v USA účastníky seznámil Phil Brennan, který je současným předsedou amerických skautů žijících v České republice, ať už krátkodobě a nebo dlouhodobě.

Václav Dostál přiblížil historii skautského hnutí v českých zemích od jeho založení za Rakouska-Uherska až po současnost.

Vystoupení Michala Urbana z ministerstava školství přineslo příjemné zjištění, že odbor pro spolupráci s mládeží se aktivně snaží napomáhat skautskému hnutí.

V následující besedě si skauti povídalí o tom, jakým způsobem tráví společně čas, jak připravují svá setkaní v přírodě, jak pomáhají svému okolí a co zajímavého zažili.

Skauting

Skauting (z angl. scout – zvěd, průzkumník, pozorovatel) je mezinárodní hnutí, jehož cílem je výchova a sebevýchova dětí, mládeže i dospělých. Zakladatelem skautingu v českých zemích a prvním starostou skautské organizace středoškolský profesor Antonín Benjamin Svojsík, který byl inspirován Angličanem Baden-Powellem. Velký vliv na český skauting měl i americký přírodovědec, malíř a spisovatel E. T. Seton.

Na rozdíl od většiny skautských organizací ve světě není český skauting spojen s náboženskou výchovou. Od jeho začátků byl větší důraz kladen na pobyt v přírodě a na národní cítění, což vyplývalo z postavení českého národa v době vzniku.

Posláním hnutí je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností. Cílem je připravenost jedince plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství.