Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Události 2012

Společné prohlášení vyjadřující podporu Festivalu Prague Pride 2012

Praha, 13. srpna 2012
K pochodu Prague Pride 18. srpna se připojil velvyslanec Eisen a řada zaměstnanců ambasády. (Foto Velvyslanectví USA)

K pochodu Prague Pride 18. srpna se připojil velvyslanec Eisen a řada zaměstnanců ambasády.

Účastník průvodu s transparentem, na kterém je slogan z projevu ministryně Clintonové

Účastník průvodu s transparentem, na kterém je slogan z projevu ministryně Clintonové "Práva gayů jsou lidská práva".

Při příležitosti 2. ročníku Festivalu Prague Pride vyjadřujeme naši solidaritu s lesbickými, gay, bisexuálními a transgenderovými komunitami České republiky při jejich oslavách.  Tento festival nabízí příležitost poklidně oslavit různorodost, veřejně sdílet názory a upozornit na důležitá témata. Jak stojí ve Všeobecné deklaraci lidských práv, každý člověk má právo na stejná práva a svobody, včetně svobody projevu a svobody vyznání.

Festival Prague Pride nám připomíná, že prosazování LGBT práv je důležitý aspekt naplňování našich povinností v oblasti lidských práv, neboť plné uznání LGBT práv zůstává jedním z posledních úkolů v oblasti lidských práv ve světě.  Ochrana lidských práv a obrana před netolerancí vyžaduje stálou bdělost v České republice, stejně jako ve všech našich státech.  Proto se dnes se připojujeme k účastníkům Prague Pride ve snaze odmítnout diskriminaci a podpořit toleranci a úctu k důstojnosti všech lidí na světě.

J. E. Renilde Loeckx, Velvyslankyně Belgie
J. E. Valerie Gail Raymond, Velvyslankyně Kanady
J. E. Päivi Hiltunen-Toivio, Velvyslankyně Finska
J. E. Alison Kelly, Velvyslankyně Irska
J. E. Jens Eikaas, Velvyslanec Norska
J. E. Annika Jagander, Velvyslankyně Švédska
J. E. André Regli, Velvyslanec Švýcarska
J. E. Sian MacLeod, Velvyslankyně Spojeného království Velké Británie a Irska
J. E. Norman Eisen, Velvyslanec Spojených států amerických
Chargé d’Affaires Lise Schouboe, Velvyslanectví Dánska
Chargé d’Affaires Christoffer Jonker, Velvyslanectví Nizozemska