Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Události 2010

Změna v poplatcích za konzulární služby

9. července 2010

S platností od 13. července 2010 se mění některé poplatky za konzulární služby. V následujícím výčtu je pouze část těchto změn. Kompletní seznam všech poplatků je k dispozici na webových stránkách http://travel.state.gov pod odkazem „News“. Nové poplatky jsou zaváděny po pečlivém uvážení a Ministerstvo zahraničí uSA uvítá všechny komentáře s tímto spojené do 27. srpna 2010.

Služby pasové a pro americké občany:

 • Žádost o americký pas – 70 USD
 • Pasový bezpečnostní příplatek – 40 USD
 • Poplatek za přidané stránky do pasu – 82 USD
 • Poplatek za vyhledání a ověření amerického občanství – 150 USD
 • Poplatek za dokumentaci amerického občana narozeného v zahraničí – 100 USD
 • Poplatek za dokumentaci ke zřeknutí se amerického občanství – 450 USD

Služby pro občany v zámoří:

 • Poplatek za zařizování převozu zemřelého neamerického občana činí 200 USD plus výdaje

Přistěhovalecké a speciální vízové služby:

 • Poplatky za vyřízení přistěhovaleckých víz (IV):
  přímý rodinný příslušník a ostatní členové rodiny – 330 USD
  přistěhování za zaměstnáním – 720 USD
  ostatní případy – 305 USD
 • Přistěhovalecký bezpečnostní poplatek – 74 USD
 • Poplatek za vízovou loterii (bude připočítán k poplatku za vízum a bezpečnostnímu poplatku) – 440 USD
 • Poplatek za znovupřiznání přistěhovaleckého statutu – 380 USD

Notářské služby:

 • Notářské a ověřovací služby budou 50 USD

Služby v právních záležitostech:

• Poplatek za zpracování dožádání právní pomoci se zvýší na 2.275 USD

• Poplatky za výpovědi svědků a výkonu pověření vzít svědectví se změní následovně:

Sjednání termínu/zajištění výpovědi svědků: 1.283 USD

Účast na výpovědi svědků nebo výkon pověření vzít svědectví: 309 USD za hodinu plus výdaje

Telefonické vzetí svědků pod přísahu a dohled nad telefonní výpovědi svědků:  231 USD za hodinu

Vyhotovení pečeti a potvrzení o výpovědi svědků: 415 USD


Související odkazy: