Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Kulturní a vzdělávací programy
 

Kulturní sekce zprostředkovává kulturní a vzdělávací programy, které Čechům umožňují dozvědět se více o americké společnosti a jejích hodnotách. Svou činností podporuje vzájemné porozumění mezi Spojenými státy a Českou republikou prostřednictvím řady kulturních a vzdělávacích aktivit.

Vzdělávací programy

Hlavní vzdělávací aktivity zahrnují akademické a odborné výměnné programy, včetně Fulbrightových stipendií na studium či výzkum.

Pomáháme učitelům anglického jazyka a studentům i vyučujícím v oblasti amerikanistiky s rozvíjením programů, které podporují lepší pochopení americké společnosti.

Dále organizujeme či spoluorganizujeme přednášky, semináře, konference či jiná veřejná setkání týkající se široké škály témat, a zajišťujeme účast amerických přednášejících na konferencích a univerzitách. Američní odborníci pravidelně přednášejí také v Americkém centru.

Výměnné programy

Zprostředkováváme mezinárodní výměnné programy, které organizuje Ministerstvo zahraničí USA a kterých se mohou účastnit odborníci z České republiky.

Mezi nejvýznamnější programy patří International Visitor Leadership Program (IVLP), prostřednictvím něhož v letech 1993—2013 odcestovalo do Spojených států více než 550 Čechů na krátkodobé programy zaměřené na nejrůznější témata od ekonomiky, bezpečnosti, rozvoje občanské společnosti až po kulinářství v diplomacii.

Absolventi tohoto programu se sdružují v Českém klubu absolventů IVLP, který organizuje v Americkém centru přednášky absolventů.

Spolupráce s neziskovými a kulturními organizacemi

Spolupracujeme s neziskovými nevládními organizacemi (NGOs) v celé České republice s cílem posílit občanskou společnost a pomáháme při koordinaci americké účasti na festivalech, kulturních a uměleckých akcích. Podporujeme americké umělce a kulturní akce, které představují v České republice americké výtvarné umění a literaturu.

Prostřednictvím programu malých grantů podporujeme kulturní a neziskové projekty, které posilují vazby mezi oběma zeměmi a vzájemné poznávání. Granty velvyslanectví rozděluje dvakrát až třikárt ročně. Podrobné informace a termíny uzávěrek najdete na stránkách velvyslanectví v angličtině.

Kontakt

 • Kulturní atašé

  Erin E. Kotheimer

 • Tržiště 15
  118 01 Praha 1 - Malá Strana
  Telefon: 257 022 000
  Fax: 257 022 815
  E-mail: PragueCulture@state.gov

Americké centrum

 • Americké centrum