Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Práce a cestování v USA (J-1 Program)

Summer Work & Travel

Pracovní místa mají sezónní charakter

Pracovní místa mají sezónní charakter

Varování před podvody
 
Upozorňujeme na podvody organizací či firem, které předstírají zajištění vydání víz. Situace se týká především programu Summer Work & Travel (Práce a cestování). Vízový poplatek a termín pohovoru si sjednáte na webové stránce www.ustraveldocs.com. Více informací

Upozornění: Níže uvedené informace byly publikovány v Příručce práce a cestování v USA (PDF, 1.11 MB), kterou vydalo Velvyslanectví USA v Praze v roce 2008. Údaje proto porovnejte s aktuálními informacemi na stránce amerického ministerstva zahraničních věcí týkající se programu J-1 na http://j1visa.state.gov.

Program J-vízum

V rámci programu Práce & cestování v USA (Summer Work & Travel), který je součástí programu J-vízum, dostávají studenti zapsaní na vysokých školách povolení pracovat a cestovat v USA v letních měsících. Pracovní místa mají sezónní charakter, většinou se jedná o práci v cestovním ruchu, v hotelích, přímořských rekreačních střediscích, restauracích a zábavních či národních parcích.

Program J-vízum, který se se oficiálně jmenuje Program výměny návštěvníků (Exchange Visitor's Program), vznikl v roce 1961 za prezidenta Johna F. Kennedyho. J-1 vízum je pro mladé lidi často nejjednodušší a z hlediska nákladů nejefektivnější cestou k získání krátkodobého pracovního povolení v USA.

V rámci tohoto programu nejsou povoleny tyto pracovní činnosti: práce s dětmi, práce ve zdravotnictví, práce na malých nebo velkých lodích, práce v letadlech, práce v agenturách zprostředkujících (dočasné) zaměstnání, práce ve školách, práce v táborech

Základní požadavky

 • Věk: 18–30 let
 • Student: Ano, studující prezenční formou studia na univerzitě nebo technické/odborné vysoké škole, nikoli v posledním ročníku studia.
 • Znalost angličtiny: Dostačující znalost angličtiny v závislosti na pracovním zařazení. Před přijetím do programu absolvujete krátký pohovor v angličtině buď s Intrax Culture Exchange, nebo s Council on International Education Exchange.
 • Délka pobytu: 2 až 4 měsíce na práci plus 30 dnů na cestování.
 • Programové období: od 1. května do 31. října, včetně 30 dnů na cestování.


Co potřebujete při žádání o vízum J-1:

 • Svůj pas
 • Potvrzující stránku formuláře DS-160 (tzv. Confirmation page)
 • Doklad o zaplacení vízového poplatku ze stránky ustraveldocs.com
 • Originál formuláře DS-2019 (žadatelé o vízum J-1, kteří se zúčastní programu TRAINING nebo INTERNSHIP a mají formulář DS-2019 vystavený po 19. červenci 2007, musí od 1. dubna 2013 vyplnit ještě formulář DS-7002)
 • Doklad o zaplacení poplatku SEVIS
 • Index a potvrzení o studiu


Vízový proces

Instrukce jak žádat o vízum do USA najdete na stránce Nepřistěhovalecká víza.

Obecné rady

Získejte informace

Můžete se rozhodnout pro kontaktování agentury, která se specializuje na umísťování studentů v programu Práce & cestování. Seznam agentur najdete zde. Agentury vám mohou poskytnout všechny služby potřebné pro vaši cestu, například:

 • dočasné ubytování
 • cestovní pojištění
 • tipy při hledání práce
 • letenky a ubytování na první dny
 • rady ohledně celního řízení


Zajistěte si práci

Než dorazíte do USA, budete potřebovat mít zajištěnou práci. To si zařizujete sami. Můžete si projít nabídky zaměstnání on-line:  www.monster.com, www.coolworks.com, www.snagajob.com, U.S. National Parks.

Až budete žádat o práci, mějte připraven motivační dopis, životopis a doporučení.

Rezervujte si letenku

Je třeba, abyste to udělali co nejdříve. Jakmile dostanete nabídku od zaměstnavatele, rezervujte si letenku a pak pokračujte se žádostí o vízum.

Pracovní doklady a formuláře

Jakmile získáte práci a budete se připravovat na cestu, musíte dobře pochopit, jak důležité jsou programové doklady a formuláře:

 • DS-2019 – oficiálně označuje vašeho sponzora v programu, popisuje účel programu a uvádí přesně období, během něhož smíte pracovat. Tento formulář budete potřebovat, až budete žádat o vízum v Praze a až budete žádat o kartu sociálního pojištění (Social Security Card) v USA (bez níž nemůžete pracovat).
 • DS-7002 — žadatelé o vízum J-1, kteří se zúčastní programu TRAINING nebo INTERNSHIP a  mají formulář DS-2019 vystavený po 19. červenci 2007, musí od 1. dubna 2013 vyplnit ještě formulář DS-7002 (Form DS-7002, PDF 70 kB) TRAINING/INTERNSHIP PLACEMENT PLAN. Bez vyplnění tohoto formuláře nebude Vaše žádost o vízum J-1 akceptována.
 • I-94 – Na palubě letadla při cestě do USA obdržíte formulář I-94. Imigrační kontrola na letišti vám tento formulář orazítkuje, čímž potvrzuje délku vašeho pobytu. Tento formulář byste měli přišít sešívačkou do pasu. Při vašem odjezdu ze Spojených států bude formulář I-94 odebrán a zaslán na ministerstvo pro domácí bezpečnost (Department of Homeland Security).
 • Karta sociálního pojištění – Musíte požádat o kartu sociálního pojištění co nejdříve po vstupu do USA. Číslo vašeho sociálního pojištění používá státní správa při sledování placení daní.
 • I-9 – Poté co budete zaměstnáni, váš zaměstnavatel bude požádán, aby vyplnil formulář I-9 Potvrzení způsobilosti k práci (Employment Eligibility Verification Form), jímž se prokazuje, že můžete pracovat legálně.
 • W-4 – Až začnete pracovat, váš zaměstnavatel vám dá vyplnit formulář W-4 Potvrzení o odečitatelných částkách zaměstnance (Employee’s Withholding Allowance Certificate). Pomocí tohoto formuláře se určuje, kolik daní má být odečteno z vaší výplaty.

Placení daní

V USA ukládá daně z příjmu federální vláda, vláda státu a místní správa. Musíte platit americkou daň z příjmu:

 • Federální – Pokud vyděláte méně než $5,000, bude vám vyplaceno 100% vašeho federálního příjmu.
 • Státní
 • Městskou


Praktické informace

Zkušenosti, které získáte během svého pobytu ve Spojených státech, jsou velmi specifické a budou vás provázet po celý život. Následující poznámky berte jako návrhy, které vám mohou pomoci maximalizovat pozitivní stránky vašeho pobytu v USA. Když přijedete poprvé na místo svého pobytu v USA, můžete se cítit dezorientováni. Namísto
v prostředí, které znáte, se budete pohybovat a jednat v prostředí s jiným jazykem a novou kulturou.

Peníze

Nenoste větší obnosy peněz, vezměte si raději karty do bankomatů nebo cestovní šeky (traveler’s checks). Cestovní šeky v hodnotě 1.000 USD mohou před první výplatou stačit. První výplatu dostanete nejdříve po dvou týdnechpráce. Platební karty typu MasterCard nebo Visa z různých bank můžete používat i při placení v obchodech, ale je důležité sledovat stav peněz na účtu.

Ubytování

Pokud nemáte ubytování zajištěné předem, najdete seznam bytů k pronajmutí v místních novinách v části Classified Ads. Do nákladů na bydlení započítejte tzv. kauci (security deposit) – nájemné za jeden měsíc. Než se nastěhujete, požádejte pronajímatele o písemný seznam věcí, které bude při vašem odjezdu kontrolovat. Kauce se na konci pobytu vrací, anebo je poslední měsíční splátkou, pokud pronajatý byt nepoškodíte. Zjistěte si, jestli topení, elektřina, plyn a odvoz odpadků jsou v nájemném zahrnuty.

Při podpisu nájemní smlouvy (lease agreement) je třeba si uvědomit, že mlouvu podepisujete na delší období a je velmi těžké ji později zrušit.

Doprava

Autobusová a vlaková dopravní síť není tak rozsáhlá a hustá jako v Evropě. Většina Američanů vlastní auto, které je nejběžnějším dopravním prostředkem. Velká města, jako je New York, Washington, D.C., Chicago nebo San Francisco, mají spolehlivě fungující systém veřejné dopravy.

Společenský život

Američané jsou přátelští lidé. Ovšem otázky typu „Jak se máte?“ nebo „Co děláte?“ jsou jen společenské fráze, na které se nevyžaduje odpověď. Na veřejných prostranstvích je zakázáno pít alkohol. Na společenských akcích nebo návštěvách se očekává odmítavý vztah k alkoholu a kouření. V USA mohou pít alkohol jen osoby, které mohou doložit, že dovršily 21 let. Aktuálním tématem je v Americe sexuální obtěžování. Muži si musí dávat pozor na dvojsmyslné řeči, pohyby nebo chování, které by mohly ženu urazit.

Stravování v restauracích

Když vám Američan zavolá, abyste šli spolu na oběd nebo večeři, neznamená to, že za vás bude také platit. Pokud nechcete platit společně, žádejte oddělený účet (separate check). Za obsluhu se nechává spropitné do výšky 15 – 20 %. Po zaplacení účtu se peníze nechávají číšníkovi, nebo se položí na stůl.

Bezpečnost

Telefonní číslo nouzového volání 911 použijte na přivolání lékařské pomoci nebo policie. Doklady a peníze noste na bezpečném místě na těle nebo v dobře uzavřené tašce. Pas s vízem mějte u sebe; pro jistotu si udělejte fotokopie těchto dokladů.

Pokud vás někdo chce okrást, nebraňte se. Pasivně všecko odevzdejte. Vyhnete se tak případným zraněním.

Zdravotní pojištění

Před cestou uzavřete cestovní pojištění nákladů na léčení. Účastníci výměnných programů jsou většinou pojištěni v rámci programu. Pokud tomu tak není, je rozhodně třeba se pojistit už před odjezdem. Lékařské ošetření bez pojištění je velmi drahé.

Další informace

Pokud máte sponzora, může vám pomoci a poradit při vyřizování formalit.

Zjistěte si, jak se dostanete z místa příletu do cíle vaší cesty.

Po přistání v USA projdete imigrační kontrolou, při které vám úředník zkontroluje pas, vízum a formulář DS-2019, odebere vám otisky prstů a vyfotografuje vás, což je součást systému registrace návštěvníků US-VISIT. Potom projdete celní kontrolou. Musíte přiznat všechny předměty, které přivážíte a které nejsou určeny pro vaši osobní potřebu (např. smíte přivézt dárky do hodnoty 100 USD).

Kvůli zdravotním omezením není vždy možné přivézt do USA věci, jako je maso, semínka, čerstvé ovoce a zeleninu, živá zvířata nebo rostliny. Pečené výrobky, ryby a některé zpracované potraviny jsou povolené. Více informací najdete na webové stránce www.cbp.gov. V případě potřeby se můžete obrátit na českou agenturu nebo na amerického sponzora.

Pokud vám sponzor nezprostředkoval zaměstnání, musí vás informovat, jak si zaměstnání najít, dát vám seznam zaměstnavatelů a pomoci vám zajistit si práci. Vaše agentura a sponzor by vám měli pomoci řešit problémy s ubytováním, se zaměstnavatelem anebo akutní zdravotní problémy. Váš americký sponzor je uvedený na formuláři DS-2019 a měli byste se ještě před vycestováním ujistit, že na něj máte kontakt.

Obstarejte si kopie důležité lékařské dokumentace a předpisů. Na zavazadla si připevněte visačky (zvenčí i dovnitř) s adresou a telefonním číslem v USA i v Česku. Seznamte se s předpisy letecké společnosti, která bude vás a vaše zavazadla přepravovat. Zjistěte si, jaké je počasí v místě vašeho pobytu, a podle toho si zabalte.

Do letadla si vezměte příruční zavazadlo s nejdůležitějšími osobními věcmi pro případ, že by se vaše další zavazadla opozdila.

Velvyslanectví nemá daňového poradce. S otázkami ohledně daní se obracejte na svou agenturu nebo na americký daňový úřad na www.irs.gov. Případné otázky týkající se karty sociálního pojištění adresujte přímo úřadu, kde jste žádali o číslo sociálního pojištění (Social Security Number, SSN).

Upozorňujeme vás, že elektrické napětí v USA je 110 V (v Evropě 220 V), takže budete potřebovat transformátor (ne jenom adaptér), pokud budete chtít používat evropské elektrické přístroje.

Dále upozorňujeme, že jen někteří mobilní operátoři v USA používají systém GSM, který na trhu v Evropě převažuje, a pouze tří- nebo čtyřpásmové telefony jsou uzpůsobeny k provozu v Evropě i USA. Pokud takový přístroj vlastníte, můžete využít roaming partnerů vašeho mobilního operátora (drahé řešení), nebo si můžete koupit SIM kartu nezávisle na přístroji a používat americké číslo.

Internetové zdroje pro plánování vaší cesty

Cestování po Spojených státech nemusí být drahé! Můžete navštívit nádherná místa a přitom ušetřit peníze, pokud si vyberete rozumně dopravu a ubytování. Nabízíme vám několik užitečných webových stránek.

Ptejte se nás!

 • Zapojte se do webchatu v pátek 16. ledna na naší facebookové stránce

Sledujte naše video

Videa s účastníky programu