Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Obchodní příležitosti

Rekonstrukci systému vytápění (výměnu kotlů)

Velvyslanectví USA vypisuje výběrové řízení na Rekonstrukci systému vytápění (výměnu kotlů) v Rezidenci velvyslance USA v Praze 6, Bubenči, podle zpracované projektové dokumentace, která je součástí podkladů ke zpracování nabídky do výběrového řízení a bude k dipozici při prohlídce.

Planované datum prohlídky – 9. července 2015, 10.00 hodin

Potenciální dodavatelé musí nejpozději do 30. 6. 2015 předložit následující dokumenty:

  • Výpis z obchodního rejstříku – obor stavebnictví, sváření a elektroinstalace;
  • Certifikát, osvědčení o autorizaci;
  • Doložení praxe v oboru minimálně 7 let;
  • 5 referencí s uvedením názvu dokončeného projektu a kontaktní osoby
  • Pojištění věci (díla) a odpovědnosti za škodu – minimálně 5 mil Kč.;
  • Potvrzení o bezdlužnosti z příslušného Finančního úřadu, případně Čestné prohlášení
  • Závazek k provedení registrace v databázi firem obchodujících s vládou USA, tzv. System for Awards Management, v případě obdržení nabídky k podepsání smlouvy. Registrace musí být provedena před vlastním podpisem smlouvy.
  • Pro povolení ke vstupu na prohlídku: jména a čísla OP (nebo data narození) všech osob


Kontaktní adresa: PragueProcurement@state.gov

Datum pro podání kompletních nabídek – 3. 8. 2015 do 24.00 hodin na emailovou adresu: PragueProcurement@state.gov

Subject: “PR4300289 – Boilers - CMR“

Přílohy:

Šestimístná skříňová dodávka (furgon)

Velvyslanectví USA v Praze hledá dodavatele šestimístné skříňové dodávky (furgon) se zadním pohonem, dvoumontáží a uzávěrkou diferenciálu. Detailní požadavky na výbavu dodávky najdete v příloze (PDF, 380 kB).

Požadavky: dodavatel musí být certifikovaný prodejce

Platba: na základě faktury, platba předem není možná

Uzávěrka pro podávání nabídek: 21. července 2015 na emailové adrese PragueProcurement@state.gov

kontakt