Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Události 2012

Americký ministr energetiky jednal v Praze o civilní jaderné spolupráci

27. dubna 2012
Steven Chu hovoří v Americkém centru s Českou televizí, 27. dubna 2012. (Foto Velvyslanectví USA)

Steven Chu hovoří v Americkém centru s Českou televizí.

Americký ministr energetiky Steven Chu jednal s ministrem průmyslu a obchodu Martinem Kubou a ministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem o civilní jaderné spolupráci České republiky a USA.

Steven Chu byl do funkce ministra energetiky vybral prezident Obama 15. prosince 2008. Před tím, než se 21. ledna 2009 ujal této funkce, byl ředitelem kalifornské laboratoře Lawrence Berkeley National Lab a profesorem fyziky a molekulární a buněčné biologie na University of California. Chu je prvním nositelem Nobelovy ceny v americké vládě - Nobelova cena za fyziku mu byla udělena v roce 1997 za výzkum v oblasti ochlazování a zachytávání atomů plynů za pomoci laserových svazků.