Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Události 2012

Forum 2000 opět přivítalo americké hosty

25. října 2012
Bývalá ministryně zahraničí USA Madeleine Albrightová hovoří na konferenci Forum 2000, která se konala 21.—23. října 2012 v Praze. (foto Forum 2000)

Bývalá ministryně zahraničí USA Madeleine Albrightová hovoří na konferenci Forum 2000.

Velvyslanec Eisen moderuje panel o roli etiky v médiích na konferenci Forum 2000, která se konala 21.—23. října 2012 v Praze. (foto Velvyslanectví USA)

Velvyslanec Eisen moderuje panel o roli etiky v médiích na konferenci Forum 2000.

Letošní konference Forum 2000 se konala 21.-23. října v Praze a zaměřila se na vztah médií a demokracie, jak toto téma na závěr loňského ročníku navrhl Václav Havel.  Mezi americkými účastníky byla pražská rodačka a bývalá ministryně zahraničí USA Madeleine Albrightová, náměstkyně americké ministryně zahraničí pro veřejnou diplomacii Bay Fang a velvyslanec USA v Praze Norman Eisen.   

Velvyslanec Eisen moderoval na pražském Žofíně panel o roli etiky v médiích, o tom, do jaké míry novináři ovlivňují veřejné mínění, hodnotové žebříčky jednotlivců i celé společnosti a spoluvytvářejí tak kulturu země. Hosté diskuze, mezi kterými byl bývalý rektor Palackého univerzity Josef Jařab, polsko-britský sociolog Zygmunt Bauman a poradce jordánského krále Ahmad Mango, hovořili o tom, do jaké míry si v současné době média uvědomují svou zodpovědnost v úloze „arbitra pravdy“, a o měnící se rovnováze mezi vzdělávací, zábavnou a možná až manipulační rolí masmédií.   

Konference Forum 2000 se každý rok věnuje aktuálním světovým problémům a reprezentuje odkaz Václava Havla v oblasti podpory demokracie, lidských práv a rozvoje občanské společnosti.

Související informace