Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
události 2010

Nová kniha znovu objevuje historické dokumenty

10. května 2010

V předvečer oslav 65. výročí konce druhé světové války představil historik František Hanzlík z Univerzity obrany Brno dobové historické dokumenty a fotografie z let 1938-1945, které objevil na University of Chicago. Kniha nazvaná „Krajané a československý zahraniční odboj 1938-1945 v dokumentech a fotografiích“ přibližuje čtenářům pomoc krajanů z USA československému zahraničnímu odboji v jeho úsilí o osvobození vlasti.

Dokumenty, které jsou uvedeny v této knize, čerpal doktor František Hanzlík z Archivu Čechů a Slováků v zahraničí v univerzitní knihovně The Joseph Regenstein Library. Díky Prezentačnímu a informačnímu centru českého ministerstva obrany spatřila tato kniha světlo světa hned v českém i anglickém jazyce.

 VIDEO: Křest knihy o zahraničním odboji

Americké centrum při Velvyslanectví USA uspořádalo křest knihy v předvečer Slavností svobody v Plzni a za přítomnosti plzeňského primátora Pavla Rödla symbolicky věnovalo první výtisk krajanům ze Spojených států, kteří na oslavách reprezentují  National Czech and Slovak Museum and Library of the United States. Rada pro tiskové a kulturní záležitosti Velvyslanectví USA John Vance při této příležitosti zdůraznil, jak důležitá byla podpora Československa krajany v USA až do konce republiky v březnu 1939 a pomoc krajanů v USA čs. zahraničnímu odboji v letech 1939-1945.

Související informace: