Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Události 2012

Seminář o komunitních zahradách představil české a americké iniciativy

17. října 2012
Zemědělská specialistka velvyslanecví Jana Mikulášová představuje americkou iniciativu “People’s Garden“ na semináři, který se konal 16. října 2012 v Americkém centru. (foto Velvyslanectví USA)

Zemědělská specialistka velvyslanecví Jana Mikulášová představuje americkou iniciativu “People’s Garden“.

Zdeněk Kiesenbauer z Dendrologické zahrady zahrádku navrhl. (foto Velvyslanectví USA)

Zdeněk Kiesenbauer z Dendrologické zahrady zahrádku navrhl.

Zemědělská kancelář Velvyslanectví USA v Praze zorganizovala 16. října seminář o komunitních zahradách, který umožnil výměnu zkušeností mezi neziskovými organizacemi Prazelenina a Kokoza, jež provozují první komunitní zahrady v Praze, zástupci pražských městských částí, zahradníky, veřejností a médii.

Zemědělská specialistka velvyslanecví Jana Mikulášová představila iniciativu “People’s Garden“ amerického ministerstva zemědělství a projekt zeleninové zahrady velvyslanectví, která existuje od roku 2010.
 
Matěj Petránek z občanského sdružení Prazelenina a Kristina Řešetáková z občanského sdružení KoKoZa přiblížili své zkušenosti se zakládáním komunitních zahrad v Praze a zodpověděli řadu dotazů publika a novinářů.

Seminář ukázal, že koncept komunitních zahrad je pro českou veřejnost novinkou, která však nachází řadu příznivců, a to i přesto, že je Česká republika je považována za národ zahrádkářů. Velvyslanectví chce proto v propagaci pěstování zeleniny na komunitních zahradách pokračovat, a to nejen prostřednictvím projektu ambasádní zahrady.

Zeleninová zahrádka ambasády

Projekt ambasádní zeleninové zahrádky se teoreticky začal připravovat v polovině roku 2009 s cílem navázat spolupráci s místními organizacemi a upozornit na důležitá současná globální témata – zdravější životní styl či dlouhodobě udržitelné praktiky v zemědělství. Na jaře 2010 vznikly první záhony na zahradě velvyslanectví. Fotografie z prvního roku zahrádky můžete vidět zde. V roce 2011 byla zahrádka přestěhována do Dendrologické zahrady v Průhonicích, aby byla dostupná široké veřejnosti a školním exkurzím.

Na zeleninové komunitní zahrádky lze nahlížet z mnoha aspektů – podporují rozvoj poznatků a vědomostí v komplexnějších souvislostech, umožňují pohyb a pobyt venku, přispívají k poklesu obezity a lepším stravovacím návykům. Společné zahrady také podporují sdružování lidí s podobnými zájmy v daném místě. Od péče o malou rostlinku se postupně odvíjí i větší zájem o vlastní okolí a postupně také o přírodní cykly a přírodu jako celek. Kdo si jednou vyzkouší péči o rostlinky, také rychle pochopí, jak těžký úděl mají chudší národy, které jsou závislé svojí obživou na vlastních výpěstcích. S komunitními zahradami ve Spojených státech je spojeno střídmé hnojení, šetrné ochranné přípravky, kompostování a využívání dešťové vody.

Více podrobností o zahrádce najdete na stránkách www.aic.cz/zahradka.

video

  • Sklizeň na ambasádní zahrádce (foto Velvyslanectví USA)

    Podívejte se, co vše lze vypěstovat na pár metrech čtverečních!