Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
události 2011

Deset let poté

Barack Obama, prezident USA

11. září 2011

Desáté výročí teroristického útoku z 11. září 2001 je připomínkou toho, že v tento den nebyly napadeny pouze Spojené státy, ale že to byl útok proti světu, lidskosti a našim společným nadějím.  

Nezapomeňme, že mezi skoro třemi tisíci nevinnými lidmi, které jsme ten den ztratili, byly stovky občanů z více než 90 zemí. Byli to muži a ženy, mladí i staří, lidi mnoha ras a vyznání. Při příležitosti tohoto smutného výročí vzdáme čest jejich památce společně s jejich rodinami a národy.

S vděčností vzpomínáme, jak před deseti lety tato událost spojila celý svět.  Ve všech zemích světa se celá města zastavila, aby minutou ticha uctila památku obětí.  Lidé se modlili v kostelích, mešitách, synagogách i jiných svatostáncích. A my ve Spojených státech nikdy nezapomeneme, jak nám lidé ze všech koutů světa vyjadřovali solidaritu při nočních vigiliích a záplavou květin, které přinášeli k našim velvyslanectvím.

Také vzpomínáme, jak jsme se v týdnech po 11. září chovali jako mezinárodní komunita. V široké koalici jsme vyhnali al-Káidu z jejích výcvikových táborů v Afghánistánu, svrhli jsme Talibán a dali Afgháncům šanci žít bez terorismu. Bohužel další roky byly obtížné a duch globálního partnerství, který jsme cítili po 11. září, se rozplynul.

Jako prezident usiluji o obnovu celosvětové spolupráce, jež je nezbytná ke zvládnutí všech globálních výzev, kterým čelíme. V současné době uzavíráme partnerství se státy a národy, se kterými sdílíme společné zájmy a vzájemný respekt.  

Jako mezinárodní společenství jsme dokázali, že teroristé neobstojí proti síle a odhodlání našich občanů. Dal jsem jasně najevo, že Spojené státy nikdy nebudou válčit s islámem. V jednotě s našimi spojenci a partnery čelíme al-Káidě, která napadla desítky zemí a zabila desítky tisíc nevinných mužů, žen a dětí – většinu z nich muslimů. Tento týden si připomeneme všechny oběti al-Káidy i odvahu a odhodlání jejich rodin a spoluobčanů od Blízkého východu po Evropu, od Afriky po Asii.

Společným úsilím jsme překazili plány al-Káidy, odstranili Usámu bin Ládina a většinu jeho blízkých spolupracovníků a poslali al-Káidu na cestu směřující k porážce. Mezitím lidé na Blízkém východě a v severní Africe dokazují, že nejjistější cestou ke spravedlnosti a důstojnosti je morální síla nenásilí a ne bezmyšlenkovitý terorismus a násilí. Je jasné, že agresivní extremisté ztrácí dech a budoucnost patří těm, kteří chtějí budovat a nikoli ničit.

Zemím a národům, které chtějí svou budoucnost spojit s mírem a prosperitou, bych chtěl vzkázat, že ve Spojených státech mají partnera. I když se doma potýkáme s ekonomickými problémy, budou i nadále Spojené státy hrát ve světě jedinečnou vedoucí úlohu. Poté, co odvoláme z Iráku posledního vojáka a převedeme odpovědnost v Afghánistánu, budeme Iráčany a Afghánce podporovat v jejich snaze zajistit svým lidem bezpečnost a rozvoj. V arabském světě i mimo něj budeme bojovat za důstojnost a univerzální práva pro všechny lidi.

I nadále budeme na celém světě neúnavně pokračovat v prosazování míru, podpoře rozvoje vymaňujícího lidi z chudoby, zajišťování potravinové bezpečnosti, zdraví a funkční samosprávy, které osvobozují potenciál občanů a společností.

Zároveň jsme se znovu zavázali, že se budeme držet našich hodnot i doma. Spojené státy jako národ přistěhovalců vítají lidi z každé země i kultury. Nejnovější Američané – stejně jako nevinné oběti před deseti lety – nám připomínají, že i přes rozdílnost rasovou i etnickou, původu nebo víry, jsme všichni spojeni společnou nadějí, že můžeme svět přetvořit v lepší místo pro tuto i budoucí generace. To musí být odkaz těch, které jsme ztratili.

Ti, kteří na nás 11. září zaútočili, se snažili vrazit klín mezi Spojené státy a zbytek světa. Neuspěli. I po deseti letech společně s našimi přáteli a partnery vzpomínáme na ty, o které jsme během tohoto boje přišli. Jejich vzpomínka nás posiluje ve vzájemném přátelství a respektu, které potřebujeme k vybudování světa, ve kterém všichni lidé žijí důstojně a svobodně v míru.