Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
události 2010

Proč je integrace muslimů ve Spojených státech úspěšnější než v Evropě

15. prosince 2010
Panelisté diskutují o integraci muslimů v USA a v Evropě.

Panelisté diskutují o integraci muslimů v USA a v Evropě.

Studenti, odborníci a brněnští občané diskutovali 9. prosince s experty na menšiny o různých způsobech integrace muslimů ve Spojených státech a v Evropě. Zatímco Ondřej Klípa a Lukáš Lhoťan, kteří se nedávno vrátili z programu Ministerstva zahraničí USA Mezináboženský dialog, prezentovali americkou zkušenost s integrací vyznavačů islámu, poradce českého premiéra Roman Joch a místopředsedkyně KDU-ČSL Klára Liptáková tlumočili znepokojení, které islámská kultura vyvolává u části české veřejnosti.

Účastníci diskuze se shodli na tom, že pokud by se Česko stalo cílovou zemí pro větší množství muslimů, jejich integrace by se spíše podobala situaci ve Spojených státech , kde se stali úspěšnou součástí společnosti.

 Typický muslimský imigrant do USA byl připraven přijmout tamní životní styl a nezbylo mu nic jiného, než začít hned po svém příjezdu pracovat. To znamenalo naučit se anglicky, díky čemuž rychleji pochopil místní kulturu.Naproti tomu do Evropy přicházeli muslimští imigranti ve vlnách na základě politických rozhodnutí a bilaterálních dohod. Často dostávali sociální dávky, díky nimž se někteří ani nepokusili vymanit ze svých komunit a začlenit se do většinové společnosti.