Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Grantový program

Granty pro kulturní a neziskové organizace

Prostřednictvím svého programu malých grantů Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze vyjadřuje podporu uměleckým a kulturním počinům, projektům neziskových organizací (NGO) a vzdělávacím projektům, jejichž cílem je propagovat a prohlubovat porozumění a docenění americké kultury a praxi v neziskovém sektoru v České republice.

Velvyslanectví vítá návrhy projektů mimořádného kulturního a vzdělávacího přínosu, které jsou v souladu se širšími cíli americké vlády v oblasti rozšiřování vzájemné spolupráce. Při rozhodování se o výběru projektů pro konkrétní podporu velvyslanectví usiluje o pokrytí celé škály a rozmanitosti českých organizací působících v oblasti kultury, neziskového sektoru a vzdělávání, a snaží se o to, aby z grantu měla prospěch geograficky a demograficky co možná nejširší cílová skupina v České republice.

Přednost budou mít jednotlivci a instituce s prokázanými zkušenostmi s úspěšnou realizací kulturních a neziskových akcí a programů. Noví žadatelé budou mít prioritu před těmi, kteří již v minulosti grant získali, nicméně dřívější úspěšní žadatelé stále mohou o grant požádat a uspět. Granty jsou obecně ve výši 1.000 až 5.000 USD s limitem maximálně 10.000 USD.

Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze upřednostňuje následující tematické okruhy a iniciativy:

  • Kultura/Americká společnost
  • Iniciativy v oblasti vzdělávání
  • Americká studia/Výuka angličtiny
  • Demokracie, veřejná správa a právní stát
  • Lidská práva a občanská společnost
  • Věda a technologie


Seznam programů podpořených v minulých letech

Z programu malých grantů nelze financovat

Z grantů velvyslanectví se NESMÍ financovat náboženské organizace nebo stranická politická činnost, zahraniční cesty osob (tj. mimo území České republiky), obchodní činnost, sbírky, dobročinná činnost, humanitární pomoc, komerční projekty, vědecký výzkum,  projekty, jejichž primárním cílem je institucionální rozvoj, provozní náklady organizace nebo reprezentace (obědy, alkoholické nápoje, květiny apod.).Velvyslanectví též nemůže udělit grant obchodní společnosti nebo subjektům působícím na ziskovém základě.

Jak požádat o malý grant

Velvyslanectví právě upravuje program malých grantů, aktuální informace o grantové výzvě budou na této stránce zveřejněny po 29. květnu 2015. Děkujeme, že se na naši stránku vrátíte!

Fotogalerie z podpořených projektů

  • Fotogalerie

Logo Velvyslanectví USA