Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Grantový program

Granty pro kulturní a neziskové organizace

Prostřednictvím svého programu malých grantů Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze vyjadřuje podporu uměleckým a kulturním počinům, projektům neziskových organizací (NGO) a vzdělávacím projektům, jejichž cílem je propagovat a prohlubovat porozumění a docenění americké kultury a praxi v neziskovém sektoru v České republice.

Velvyslanectví vítá návrhy projektů mimořádného kulturního a vzdělávacího přínosu, které jsou v souladu se širšími cíli americké vlády v oblasti rozšiřování vzájemné spolupráce. Při rozhodování se o výběru projektů pro konkrétní podporu velvyslanectví usiluje o pokrytí celé škály a rozmanitosti českých organizací působících v oblasti kultury, neziskového sektoru a vzdělávání, a snaží se o to, aby z grantu měla prospěch geograficky a demograficky co možná nejširší cílová skupina v České republice.

Přednost budou mít jednotlivci a instituce s prokázanými zkušenostmi s úspěšnou realizací kulturních a neziskových akcí a programů. Noví žadatelé budou mít prioritu před těmi, kteří již v minulosti grant získali, nicméně dřívější úspěšní žadatelé stále mohou o grant požádat a uspět. Granty jsou obecně ve výši 1.000 až 5.000 USD s limitem maximálně 10.000 USD.

Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze upřednostňuje následující tematické okruhy a iniciativy:

 • Kultura/Americká společnost
 • Iniciativy v oblasti vzdělávání
 • Americká studia/Výuka angličtiny
 • Demokracie, veřejná správa a právní stát
 • Lidská práva a občanská společnost
 • Věda a technologie


Seznam programů podpořených v minulých letech

Z programu malých grantů nelze financovat

Z grantů velvyslanectví se NESMÍ financovat náboženské organizace nebo stranická politická činnost, zahraniční cesty osob (tj. mimo území České republiky), obchodní činnost, sbírky, dobročinná činnost, humanitární pomoc, komerční projekty, vědecký výzkum,  projekty, jejichž primárním cílem je institucionální rozvoj, provozní náklady organizace nebo reprezentace (obědy, alkoholické nápoje, květiny apod.).Velvyslanectví též nemůže udělit grant obchodní společnosti nebo subjektům působícím na ziskovém základě.

Jak požádat o malý grant

Velvyslanectví přijímá nyní žádosti o granty v programu Roma Fellowship. Další grantová výzva v programu malých grantů bude vyhlášena v listopadu s uzávěrkou 31. prosince 2015.

Všechny přihlášky musí být vyplněny v angličtině. Vyplňte, prosím, požadované formuláře (přihlášku/návrh projektu a rozpočet) a pošlete je elektronicky na adresu grantsprague@state.gov do 8:00 hodin 8. září 2015.

 1. Přihláška (PDF, 220 kB, v angličtině) a Instrukce (PDF, 337 kB, v angličtině)
 2. Rozpočet (PDF, 198 kB, v angličtině)

Všichni žadatelé dostanou vyrozumění o rozhodnutí grantové komise nejpozději do 30. září 2015.

 1. Žádost o Malý grant: vyplňte tento dokument a zašlete jej v formátu MS Word. Při vyplňování postupujte podle instrukcí, které obsahují návod k vyplnění všech řádků přihlášky. Tento dokument také obsahuje několik rad týkajících se toho, jak vaši žádost koncipovat, aby byla úspěšná.
 2. Formulář rozpočtu: Tento dokument je zatím k dispozici jen ve formátu PDF. Pokud potřebujete tento dokument také ve formátu MS Excel, prosím napište nám na e-mail grantsprague@state.gov.

Velvyslanectví USA dostává v každém kole 100 až 150 žádostí o financování, z nichž je možné zafinancovat 20 až 30. Vaše žádost bude mít věší naději na úspěch, pokud bude stručná a k věci.

Ceníme si vašeho zájmu o program Malých grantů a přejeme vám hodně štěstí! Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu grantsprague@state.gov.

Fotogalerie z podpořených projektů

 • Fotogalerie

Logo Velvyslanectví USA