Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Často kladené otázky

Cestování s vízy


Žádost o víza do Spojených států

Mám platné americké vízum ve svém starém pasu. Mohu jej převést do svého nového pasu?

Podle amerického zákona je možné použít platného víza v prošlém pasu spolu s novým platným pasem. Podle českého zákona je to však nelegální. Není možné převést vízum z jednoho pasu do druhého bez  podání nové žádosti o vízum. Když platnost Vašeho pasu  vyprší a Vy zažádáte o pas nový, Váš starý pas musíte odevzdat. Pokud si přejete mít víza v novém pase, musíte zažádat o nová víza.

Platnost mého pasu brzy vyprší. Můžu ještě vycestovat do Spojených států?

Pokud platnost Vašeho pasu vyprší až po Vašem odjezdu ze Spojených států, můžete cestovat. Česká republika patří do skupiny zemí, které patří do “Klubu šesti měsíců”, a občané České republiky mohou tedy cestovat do Spojených států i když platnost jejich pasu je kratší než 6 měsíců.

Mohu požádat o americké vízum v České republice, i když nejsem držitelem českého pasu nebo nemám v České republice stálý pobyt?

Žadatel má právo žádat o vízum na kterémkoliv americkém konzulátě kdekoli ve světě. Získání víza však nemusí být snadné, žádáte-li o ně v jiné zemi, než je země vašeho stálého pobytu. Rozhodnete-li se podat žádost o vízum v České republice, musíte si být vědomi, že můžete být odmítnuti a poplatek za žádost o vízum vám v takovém případě nebude vrácen. Měli byste prokázat, že máte silné vztahy k zemi, do které se chcete vrátit ze Spojených států. Proto radíme žadatelům, aby si žádost podávali pokud možno v zemi stálého pobytu. Rozhodnutí o vydání víza bude učiněno v rámci žádosti o vízum.

Před lety jsem byl uvězněn/odsouzen. Mohu si požádat o vízum?

Kdokoliv, kdo byl uvězněn nebo odsouzen (bez ohledu na to, kdy se to stalo) může žádat o vízum. Žadatel musí předložit podrobnosti, jako je datum soudního procesu, druh přestupku a výsledek. Je také třeba specifikovat místo a předpokládané datum příletu/příjezdu a odletu/odletu do a z USA. Tyto informace je nutno předložit spolu s obvyklými požadavky nutnými k získání typu víza, o které žádáte.

Budu cestovat s přáteli. Musíme absolvovat pohovor všichni?

Všichni žadatelé o víza, od 14ti do 79ti let, musí přijít osobně k pohovoru a na otisky prstů. Děti do 14ti let osobně přijít nemusí, stačí když přijde alespoň jeden z rodičů. Více v rubrice Cestování s dětmi.

Jedinou výjimkou jsou diplomaté, kteří jedou na pracovní misi do Spojených států a nebo na misi k mezinárodním organizacím, jakou je například Organizace Spojených národů (OSN).

Kolik peněz musím mít na účtu v bance, abych dostal vízum?

Není určena specifická částka, která je potřeba, také schopnost zaplatit za cestu není jediným faktorem při vydávání víz. Proto by žadatelé měli přinést k pohovoru s konzulárním úředníkem doporučené dokumenty.

Bude-li má žádost o vízum zamítnuta, bude mi vrácen poplatek?

Ne. Poplatek platíte za vyřízení své žádosti, nikoliv za vydání víza.

Jak dlouho potrvá, než dostanu americké vízum?

Konzulární oddělení uvolňuje termíny pohovorů postupně a čekací doba je pouze několik dnů. Po Vašem pohovoru bude pas s vízem doručen prostřednictvím České pošty (ve výjimečných případech si mohou žadatelé pas vyzvednout osobně na velvyslanectví).

Mějte na paměti, že v některých případech mohou být při žádosti vyžadovány další úkony. Konzulární oddělení nemůže zaručit, že Vám bude vízum vydáno ten samý den nebo během stanovené doby z důvodu času, který je potřeba k vyřízení nebo jiným průtahům.

Jak mohu získat další informace,  týkající se procesu udělování víz do USA?

Stránky Velvyslanectví USA v Praze nebo http://travel.state.gov jsou dobrými zdroji pro žadatele o víza, oficiální stránkou pro sjednávání pohovorů pro žadatele o víza je ustraveldocs.com.

Nahoru


Obchodní / Pracovní víza

Moje firma mě vysílá na školení do své americké kanceláře. Potřebuji vízum?

Pokud doba školení nebude trvat více jak 90 dní a vy se kvalifikujete k cestě v rámci bezvízového programu, můžete cestovat na cestovní registraci ESTA. Pokud doba školení překročí 90 dnů, nebo se nekvalifikujete k cestě v rámci bezvízového programu, budete potřebovat víza. Víza B1/B2 Vám umožní zúčastnit se krátkého školení do doby trvání max. 6-ti měsíců. Měl/a by jste sebou mít dopis na hlavičkovém papíru firmy, kde bude uveden důvod cesty, přibližná délka pobytu a fakt, že Váš plat Vám bude nadále vyplácen firmou v České republice.

Mohu předložit k žádosti o pracovní vízum kopii svého schvalovacího vyrozumění I-797?

Ano.

Jak dlouho před platností víza můžu vstoupit na území Spojených států a můžu zůstat po ukončení platnosti mého pracovního víza?

To závisí na typu pracovního víza, které máte. Držitelé pracovních víz nemohou vstoupit na území Spojených států ne dříve než 10 dní před začátkem platnosti víza. Dovolené délka pobytu po ukončení platnosti víz závisí na typu víza. Více informací Vám poskytne na požádání konzul při Vašem pohovoru.

Chci si zažádat o víza C1/D (nebo B1/B2) jako člen posádky letadla/lodě/jachty. Co k tomu potřebuji?

Žadatelé o C1/D víza by měli předložit dopis o zaměstnání na hlavičkovém papíře společnosti, pro kterou budou pracovat, kde bude uvedeno na jaké pozici a popis práce. Mimo to je nutné vyplnit a zaslat formulář DS 160 a splnit další požadavky žádosti.

Můžu v USA pracovat a/nebo studovat, když mám turistické vízum?

Ne. Musíte požádat o pracovní a/nebo studentské vízum.

Nahoru

Studenti a účastníci výměnných programů

Nedostal jsem zatím z USA svůj formulář DS-2019/I-20/I-20M. Mohu si požádat o vízum a předložit fotokopii vyrozumění o schválení pracovat/studovat v USA?

Ne, spolu s žádostí o vízum musíte předložit originální dokumenty a musíte na konzulát přinést všechny stránky formuláře.

Jak dlouho mohu po vypršení platnosti svého studijního (F- 1)nebo víza pro výměnný pobyt (J- 1)zůstat v USA?

Držitelé studentských víz F-1 mohou zůstat ve Spojených státech maximálně 60 dnů po vypršení víz. Drzitelé víz pro výměnný pobyt J-1 mohou zůstat maximálně 30 dní.

Můžu v USA pracovat a/nebo studovat, když mám turistické vízum?

Ne. Musíte požádat o pracovní a/nebo studentské vízum.

Nahoru

Po získání víz/Cesta do Spojených států

Jak dlouho je vízum platné?

Na své vízum můžete cestovat do USA až do data jeho vypršení.

Musím počkat na dodání pasu s vízem Českou poštou, anebo si mohu vyzvednout svůj pas s vízem odpoledne po pohovoru?

Žadatelům, kterým bylo vízum vydáno, bude pas s vízem doručen Českou poštou, pouze v naléhavých případech si mohou vyzvednout pas osobně na velvyslanectví. Konzulární oddělení nemůže zaručit, že bude možné si pas s vízem vyzvednut ten samý den nebo den následující. Doporučujeme žadatelům, aby o víza zažádali s dostatečným předstihem.
 
Našel jsem ve vízu chybu. Je možné ji opravit?

Typografické chyby mohou být opraveny zdarma do 1 roku od vydání víz. Doporučujeme všem žadatelům, aby si pečlivě zkontrolovali vyplněnou žádost DS 160 před tím, než ji odešlou, protože některé informace jsou použity na vízu. Žadatel je vždy zodpovědný za poskytnutí pravdivých údajů v době, kdy žádá o víza.

Uzavřel/a jsem sňatek a změnil/a jméno. Potřebuji nové vízum?

Ano. Prostě požádejte o nové vízum do svého nového pasu podle normálního postupu. Na pohovor si přineste oddací list a fotokopii vašeho předchozího víza.

Jak dlouho mohu zůstat v USA?

Doba platnosti víza se vztahuje pouze na dobu, po kterou jeho držitel cestuje do USA a žádá o vstup do USA v místě příjezdu. Neurčuje délku pobytu, což je záležitost Celní a hraniční ochrany (CBP) v místě příjezdu.

Zapomněl/a jsem odevzdat při odjezdu ze Spojených států formulář I-94. Co mohu dělat?

Pokud Vám zůstane po odletu ze Spojených států v pase bílá kartička (I-94), zašlete ji prosím společně se svým jménem, datem narození, číslem pasu a datem odletu na následující adresu:

DHS – CBP SBU
1084 South Laurel Road
London, KY 40744
U.S.A.

Co si sebou mohu vézt do Spojených států (jídlo, alkohol, léčiva, domácí zvířata atd.)?

Pro detailní informace navštivte stránky U.S. Customs and Border Protection http://www.cbp.gov.      

Mám americké vízum. Potřebuji zpáteční letenku?

Máte-li jakýkoli druh amerického víza včetně B-1/B-2, nemusíte mít zpáteční letenku. Do USA můžete cestovat na jednosměrnou letenku.
Všichni cestující by měli u sebe mít dostatek prostředků na pokrytí nákladů své návštěvy a s výjimnou držitelů víz typu H a L i doklady o tom, že bydlí jinde než ve Spojených státech a že plánují návrat do místa svého bydliště na konci pobytu ve Spojených státech.

Příklady takových důkazů zahrnují např. cestovní šeky, zpáteční letenky, výpis z bankovního účtu; dopis rodičů, kde bude uvedeno, že Vás budou podporovat; a důkaz o Vašem současném zaměstnání; a důkaz o zápisu na akademickou instituci.

Nahoru

spojte se s námi

  • Ikonka Twitteru

    Sledujte nás na Twitteru a dozvíte se novinky týkající se cestování a víz!

  • Ikonka Facebooku (foto Facebook)

    Staňte se naším fanouškem a dozvíte se informace o cestování a vízech!