Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Události 2012

Velvyslanectví darovalo nábytek neziskovým organizacím

13. dubna 2012
Petr Doležel předává za ambasádu židle Lence Lukáčové ze Sdružení Linka bezpečí. (Foto Velvyslanectví USA)

Petr Doležel předává za ambasádu židle Lence Lukáčové ze Sdružení Linka bezpečí.

Velvyslanectví USA podporuje řadu neziskových organizací hlavně prostřednictvím finančních grantů.  Využívá však i další způsoby, jak pomoci těmto institucím. Jednou z možností bylo darovat Lince bezpečí a Českému helsinskému výboru nábytek, který zůstal nevyužit po reorganizaci kanceláří. Jedná se o kvalitní kancelářské židle, které mohou sloužit ještě řadu let. Obě organizace mají omezený rozpočet a tak přivítaly příležitost obnovit svůj inventář a poskytnout svým zaměstnancům pohodlnější pracovní prostředí.

Sdružení Linka bezpečí pomáhá více než 17 let dětem a mladistvým nejen v jejich obtížných životních situacích, ale i při jejich každodenních starostech a problémech. Sdružení je akreditováno v rámci systému sociálně-právní ochrany dětí v České republice a také členem celosvětové asociace dětských linek důvěry Child Helpline International (CHI).

Český helsinský výbor je nevládní neziskovou organizací pro lidská práva působící od roku 1988. Jeho posláním je podpora a ochrana základních hodnot, zejména ochrana rovnosti a osobní svobody. Dlouhodobě se specializuje na problematiku trestního řízení, trestu odnětí svobody, práci policie a dalších složek působících v justici a také na problematiku rovných příležitostí, diskriminace a rasizmu.

Velvyslanectví USA v Praze rozděluje dvakrát ročně malé granty neziskovým a kulturním organizacím. Podrobné informace a termíny uzávěrek najdete na stránkách velvyslanectví v angličtině.