Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Klíčové vládní zprávy

Překlady vybraných vládních zpráv

Zprávy o stavu lidských práv v České republice


Překlady částí o České republice:

Zprávy o stavu lidských práv Human Rights Reports předkládá Ministerstvo zahraničních věcí USA Kongresu v souladu s ustanovením § 116 (d) a 502B (b) zákona o zahraniční pomoci z roku 1961, který ukládá ministru zahraničních věcí předložit předsedovi Sněmovny reprezentantů a Výboru pro zahraniční vztahy Senátu do 25. února každého roku „úplnou zprávu týkající se stavu mezinárodně uznávaných lidských práv ve smyslu ustanovení odstavce (A) v zemích, které jsou podle této části zákona příjemci pomoci, a odstavce (B) ve všech dalších zemích, které jsou členy OSN, ale které nejsou předmětem zprávy o lidských právech ve smyslu tohoto zákona.“

Zprávy  se zabývají mezinárodně uznávanými individuálními, občanskými, politickými a pracovními právy tak, jak jsou formulována Všeobecnou deklarací lidských práv. K těmto právům patří ochrana před mučením a jiným krutým, nelidským a ponižujícím zacházením či trestem, před dlouhodobým zadržováním bez trestního stíhání, před případy zmizení osob a jejich tajného ukrývaní a před dalším flagrantním porušováním práva na život, svobodu a bezpečí jednotlivce.

Zprávy o stavu náboženské svobody v České republice

Zprávy o stavu náboženské svobody International Religious Freedom předkládá ministerstvo Ministerstvo zahraničních věcí USA Kongresu v souladu s § 102 písm. b Zákona o mezinárodní náboženské svobodě (IRFA) z roku 1998, který stanovuje, že ministr zahraničí ve spolupráci s velvyslancem se zvláštním posláním pro mezinárodní náboženskou svobodu zašle Kongresu „Výroční zprávu o mezinárodní náboženské svobodě, která doplňuje nejnovější Zprávu o stavu lidských práv o podrobné informace týkající se mezinárodní náboženské svobody.“

Celé znění zpráv v angličtině

Překlady částí o České republice:

Vládní stránky o lidských právech

  • Logo HumanRights.gov

Adobe reader

  • Stáhněte si zdarma Adobe Reader
    Stáhněte si zdarma

    Dokumenty ke stažení na této stránce jsou ve formátu PDF. Pro jejich prohlížení potřebujete Adobe Acrobat Reader, který si můžete zdarma stáhnout po kliknutí na výše uvedený odkaz.