Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Léčebný pobyt
 

Žadatel, jehož hlavním důvodem cesty do Spojených států je léčebný pobyt nebo lékařská kontrola, by si měl  smluvit  schůzku prostřednictvím  webové stránky ustraveldocs.com a přinést k pohovoru všechny požadované dokumenty.

Dále musí žadatel k požadovaným dokumentům předložit:

  • Lékařskou zprávu od ošetřujícího lékaře, vysvětlující povahu onemocnění a důvod, proč musí žadatel cestovat na lečení do Spojených států.
  • Dopis od lékaře nebo zdravotní instituce ve Spojených státech vyjadřující ochotu k ošetření onemocnění a uvádějící předpokládanou délku léčebního pobytu včetně všech léčebných výloh (poplatů lékaře, poplatků za hospitalizaci a další výlohy s léčebným pobytem spojených).
  • Potvrzení  o finanční odpovědnosti  od jednotlivců nebo organizace, která bude platit pacientův převoz , léčebné a pobytové výlohy. Ti, kteří budou garantovat platbu zmíměných výloh, budou muset prokázat, že jsou schopny  je uhradit, většinou formou bankovních výpisů nebo jiných potvrzení, např. příjmů, úspor nebo ověřených kopií daňového přiznání.
  • Pokud Vaše léčebné a cestovní výlohy platí příbuzní ve Spojených státech, musí být také předloženy doklady prokazující dostatečné finanční prostředky k jejich úhradě.
  • Pokud si léčebné a cestovní výlohy hradí žadatel sám, musí předložit doklady prokazující finanční prostředky, které má  k dispozici v České republice.