Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
události 2010

Vyjádření Bílého domu ke zveřejnění údajů na WikiLeaks

Bílý dům
Tiskové oddělení
28. listopadu 2010

Během nedělní noci očekáváme zveřejnění údajných několika stovek tisíců tajných depeší ministerstva zahraničí, které obsahují detaily uzavřených diplomatických jednání se zahraničními vládami. Ze své podstaty je jazyk zpráv pro Washington přímočarý, informace jsou ale často neúplné. Tyto texty nevyjadřují politické postoje a ne vždy dávají konečnou podobu politickým rozhodnutím.

Tyto depeše mohou nicméně odhalit důvěrné rozhovory se zahraničními vládami a opozičními lídry. Zveřejnění obsahu uzavřených rozhovorů na titulních stránkách novin všude po světě může mít velký dopad jak na zájmy americké zahraniční politiky, tak na zájmy našich spojenců a přátel na celém světě.

Chtěl bych ještě zdůraznit, že podobná odhalení vystavují nebezpečí naše diplomaty, zpravodajce a další lidi na celém světě, kteří požádali Spojené státy o pomoc při rozvoji demokracie a otevřené správy. Tyto dokumenty mohou také jmenovat jednotlivce, kteří v řadě případů žijí a pracují v represivních režimech a snaží se vybudovat více otevřenou a svobodnou společnost.

Prezident Obama podporuje zodpovědné a otevřené vládnutí jak doma, tak v okolním světě; tyto nezodpovědné a nebezpečné akce jsou v naprostém rozporu s našimi snahami. WikiLeaks zveřejněním odcizených tajných materiálů nejen dává všanc otázku lidských práv, ale také životy a práci výše zmíněných jedinců. Důrazně odsuzujeme neoprávněné zveřejnění tajných materiálů a citlivých informací o národní bezpečnosti.

Ministryně Clintonová k WikiLeaks