Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Události 2012

Ochrana autorských práv diskutována v Americkém centru

9. května 2012
Ivan Bartoš, Ondřej Štindl a Michal Feix v diskusi o ochraně autorských práv 3. května 2012 v Americkém centru. (Foto Velvyslanectví USA)

Ivan Bartoš, Ondřej Štindl a Michal Feix v diskusi o ochraně autorských práv v Americkém centru.

Dne 3. května se v Americkém centru konala diskuse o ochraně autorských práv (Intellectual Property Rights, IPRs) při příležitosti Světového dne ochrany duševního vlastnictví, který připadá na 26. dubna. Panelovou diskusi v rámci programů Českého klubu absolventů IVLP moderovala absolventka tohoto programu a členka klubu IVLP Ivana Šabatová.

Diskuse se zúčastnili Petr Kadlec z Wikimedia Commons, Ondřej Štindl, novinář, filmový kritik (Lidové noviny) a autor scénáře k filmu Pouta, za který získal v roce 2010 Českého lva, Ivan Bartoš, systémový architekt společnosti T-Mobile a zástupce České pirátské strany, Markéta Prchalová, ředitelka České protipirátské unie, a  Michal Feix ze společnosti Seznam.cz.
 
Debata umožnila kvalifikovanou výměnu názorů a prostor pro hledání společných styčných bodů a kompromisního řešení ochrany autorských práv při zachování volného přístupu k informacím. Do diskuse významně přispělo publikum, ve kterém zasedli zástupci profesí, jež jsou ochranou duševního vlastnictví bezprostředně dotčeny.

Světový den duševního vlastnictví

26. duben určila jako Světový den duševního vlastnictví mezinárodní organizace WIPO (World Intellectual Property Organization). V tento den totiž v roce 1970 vstoupila v platnost Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví. Světová organizace duševního vlastnictví je specializovanou organizací OSN. Jejím cílem je zajišťovat ochranu práv původců a vlastníků duševního vlastnictví po celém světě.

Pod pojem duševní vlastnictví spadají dva okruhy: průmyslové vlastnictví (např. patenty, ochranné známky, průmyslové vzory) a autorská práva (slouží k ochraně literárních, audiovizuálních a dalších děl). WIPO sdružuje 184 států světa, což činí více než 90 % všech zemí. Československo bylo členem již od založení v roce 1970, Česká republika se připojila 1. 1. 1993.