Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Události 2012

ElectraTherm představila technologii Green Machine v České republice

May 20, 2012
Slavnostní uvedení technologie Green Machine v ČR: zleva Stuart Schaag (obchodní rada Velvyslanectví USA), John Fox (prezident firmy ElectraTherm) a Pavel Gorecký (ředitel GB Consulting). (Foto Velvyslanectví USA)

Slavnostní uvedení technologie Green Machine v České republice.

Slavnostní uvedení technologie Green Machine v České republice: zleva Stuart Schaag (obchodní rada Velvyslanectví USA),  Pavel Gorecký (ředitel GB Consulting) a John Fox (prezident firmy ElectraTherm). (Foto Velvyslanectví USA)

Slavnostní uvedení technologie Green Machine v České republice.

Americká firma ElectraTherm představila 16. května novou technologii Green Machine. Slavnostní uvedení této technologie v České republice, které se konalo v areálu BPS společnosti Pavlík-Energo s.r.o. v Moravské Třebové, zahájil obchodní rada Velvyslanectví USA Stuart Schaag.

Firma ElectraTherm poté společně se svým distributorem pro východní Evropu, společností GB Consulting, názorně předvedla fungování technologie Green Machine, která přeměňuje odpadní teplo na energii.

Jednotka Green Machine společnosti ElectraTherm vyrábí bezpalivovou, bezemisní energii z odpadního tepla s nízkými vstupními teplotamy. Technologie pracuje na principu ORC (Organický Rankinův Cyklus) a disponuje osvědčeným patentem, dvojitým šroubovým rotačním expandérem. Principem je přeměna vody v páru, ktrá je poté transformována na mechanickou energii.

Velkou výhodou Green Machine jsou její nízké provozní náklady a atraktivní ekonomická návratnost. Dalšími výraznými přednostmi je její maximální výkon 325kW, dálkový monitoring, nulové toxické zplodiny nebo nulové emise skleníkových plynů.

Green Machine byla poprvé zprovozněna v únoru na bioplynové stanici v Moravské Třebové. Od té doby je v běhu již více než 1 600 hodin s provozuschopností 95% disponibilního času (údržba si vyžádala pouze 5%).

Akci pořádal generální ředitel GB Consulting Pavel Gorecký společně s generálním ředitelem a prezidentem firmy ElectraTherm Johnem Foxem a vice prezidentem Robertem Emrichem. Slavnostního zahájení se zúčastnil také starosta Moravské Třebové Miloš Izák.

Související informace