Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Události 2012

Americká franšízová společnost ABCHI Home Experts vstoupila na český trh

Praha, 20. září 2012
Velvyslanec Eisen a prezident firmy A Buyer’s Choice Home Inspections Bill Redfern při slavnostním uvedení společnosti ABCHI na český trh. (foto Velvyslanectví USA)

Velvyslanec Eisen a prezident firmy A Buyer’s Choice Home Inspections Bill Redfern při slavnostním uvedení společnosti ABCHI na český trh.

Prezident firmy ABCHI Bill Redfern se zdraví se českými partnery. (Velvyslanectví USA v Praze)

Prezident firmy ABCHI Bill Redfern se zdraví se českými partnery.

Ve středu 12. září se v Americkém centru při Velvyslanectví USA v Praze představila společnost ABCHI Home Experts, která prostřednictvím franšízové licence nabízí v České republice a na Slovensku služby nezávislých inspekcí nemovitostí. Službu mohou využít prodávající, kupující, realitní kanceláře i hypoteční banky.

Prezentaci zahájil americký velvyslanec Norman Eisen, který poznamenal, že se jedná o jednoduchý nápad, jenž funguje: „Vytvořte spolehlivou síť kvalifikovaných inspektorů, kteří se řídí principy objektivity, nezávislosti a důvěryhodnosti a minimalizují tak riziko jak pro kupující, tak i pro prodávající; dejte síti jméno, lidé pak začnou značku vnímat jako spolehlivou. Poté můžete expandovat po celé zemi a pak ve světě. Inspekce budov se globálně stávají standardní součástí obchodu s nemovitostmi.  Licencovaný inspektor může odhalit věci, které obyčejnou prohlídkou neobjevíte – plíseň, azbest, vedení elektrických kabelů, poškození termity a další.“

Prezident mateřské A Buyer’s Choice Home Inspections (ABCHI) Bill Redfern uvedl, že Česko je už šestou zemí, kde ABCHI působí. V začátcích firmy byla tato služba důležitá především pro kupující: „Dnes už to není o tom, že by se chtěl kupující chránit, ale sám realitní makléř či prodávající si zvyšuje prestiž. Snaží se o objektivitu, důvěryhodnost a snížení rizika pro obě strany realitního obchodu. Za našeho působení jsme zabránili nespočtu možných soudních sporů spojených s technickým stavem nemovitostí.“

Sledujte video, ve kterém Bill Redfern představuje společnost ABCHI

Česká společnost ABCHI Home Experts se od května toho roku intenzivně připravovala na rozjezd inspekcí a uzavřela několik franšízových smluv v oblastech Hodonínska a Kladenska. „ Za poslední čtyři měsíce jsme absolvovali nespočet jednání o prodeji franšíz. Vybíráme z několika zájemců a snažíme se vybírat ty nejlepší. Do konce roku plánujeme obsadit většinu krajských měst, případně některá okresní města,“ upřesnil Tomáš Šimon, zástupce české společnosti ABCHI Home Experts.

V rámci večera se hosté měli možnost seznámit s několika důležitými přístroji. Profesionálové z ABCHI Home Experts předvedli termokameru, laserový měřák, měřidla zásuvek a další.

A Buyer´s Choice Home Inspections (ABCHI) vznikla ve Spojených státech v roce 2005, od té doby se řadí mezi jednu z nejdynamičtěji se rozvíjejících firem v oboru inspekcí nemovitostí. Společnost nabízí síť kvalifikovaných odborníků, kteří poskytují podporu při koupi nebo prodeji nemovitostí na principech objektivity, nezávislosti, důvěryhodnosti a snížení rizika pro obě strany obchodu . Cena služeb záleží na velikosti a typu nemovitosti. Vynaložená částka je vzhledem k ceně staveb a hlavně k případným nákladům na opravu skrytých vad zanedbatelná. V ČR a SR společnost prostřednictvím franšízové licence zastupuje ABCHI HOME EXPERTS, spol. s. r.o. 

Více také na stránkách http://czech.abuyerschoice.com.